Specjalizacje

Czytaj więcej
Kardiologia
Czytaj więcej
Urologia i chirurgia
dziecięca
Czytaj więcej
Chirurgia
Stomatologiczna
Czytaj więcej
Diabetologia
Czytaj więcej
Higiena
Stomatologiczna
Czytaj więcej
Neurologia
Czytaj więcej
Rehabilitacja
Czytaj więcej
Reumatologia
Czytaj więcej
Dermatologia
Poprzedni
Następny
Czytaj więcej
USG
jamy brzusznej
Czytaj więcej
USG
aorty i naczyń biodrowych
Czytaj więcej
USG
tarczycy
Czytaj więcej
USG
piersi u mężczyzn
Czytaj więcej
USG
tkanki podskórnej
Czytaj więcej
USG
moszny
Czytaj więcej
USG
ślinianek
Czytaj więcej
USG
węzłów chłonnych
Czytaj więcej
USG
żył kończyn dolnych
Czytaj więcej
USG Doppler
żył kończyny dolnej
Czytaj więcej
USG Doppler
tętnic kończyny dolnej
Czytaj więcej
USG Doppler
tętnic szyjnych
Czytaj więcej
USG Doppler
aorty brzusznej
Poprzedni
Następny

Podmiot Leczniczy: MD Team Sp. z o.o.,
ul. Ogrodowa 20, 83-000 Juszkowo,
NIP 604-015-92-82

Nasze lokalizacje w Pruszczu Gdańskim:

Przychodnia specjalistyczna:
Al. Ks. Józefa Waląga 2 (1piętro)

Centrum Diagnostyki Medycznej:
ul. Grunwaldzka 25

Copyright © 2020. All rights reserved.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK POPRZEZ PRZEJĘCIE VIP-MED. Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (KRS 0000247501) PRZEZ MD TEAM SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE W POŁĄCZENIU
Planowane jest połączenie dwóch spółek:
1. spółki kapitałowej VIP-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000247501,
2. spółki kapitałowej MD TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Juszkowie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453817.
Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki kapitałowej VIP-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (spółka przejmowana) na spółkę kapitałową MD TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Juszkowie (przejmowaną) (łączenie się przez przejęcie).

II. INFORMACJA O PRAWACH PRZYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
Wspólnikowi spółki przejmowanej MD TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Juszkowie nie zostaną przyznane żadne prawa przez spółkę przejmującą.

III. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU
Wspólnikom łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści.

Sporządzono dnia 10 lutego 2023 r.

Zarząd Spółki przejmowanej
(VIP-MED. Sp. z o.o.)
Zarząd Spółki przejmującej
(MD TEAM Sp. z o.o.)