Centrum Diagnostyki Medycznej

Cyfrowy Rentgen
USG i USG Doppler
Laboratorium - punkt pobrań
Punkt szczepień

Cyfrowy Rentgen

Badania USG

Laboratorium
Punkt pobrań

Punkt szczepień

Cyfrowy Rentgen

Badania USG

Punkt szczepień

Centrum Diagnostyki Medycznej
MEDEXPERT to:

wykonujemy badania rentgenowskie prywatnie i na skierowania w ramach NFZ z przychodni z którymi mamy umowy.

wykonujemy badania USG klasyczne różnych obszarów oraz badania dopplerowskie.

współpracujemy z Laboratorium Diagnostyka, pobieramy krew i inne materiały do badań.

szczepimy przeciw COVID-19.