Laboratorium - cennik

Czynne w wybrane dni:
14 i 30 października
13 i 27 listopada
w godzinach 07:30 - 09:30

Badania ogólne

cena w pakiecie: 50 zł

Badanie ogólne moczu
Morfologia krwi obwodowej
Glukoza w osoczu
Kreatynina w surowicy
Odczyn opadania krwinek czerwonych OB
Aminotranferaza alaninowa(ALAT)
Lipidogram

Pakiet Kobieta 40+

cena w pakiecie: 195 zł

Badanie ogólne moczu
Morfologia krwi obwodowej
Glukoza w osoczu
Kreatynina w surowicy
Mocznik w surowicy
GFR
Aminotranferaza asparaginowa (ASPAT)
Aminotranferaza alaninowa(ALAT)
Bilirubina całkowita
Potas w surowicy
Sód w surowicy
Wapń całkowity w surowicy
Fosfor nieorganiczny
Lipidogram
Hormon tyreotropowy (TSH)
Estradiol (E2)
Hormon folikulotropowy (FSH)

Pakiet Mężczyzna 40+

cena w pakiecie: 205 zł

Badanie ogólne moczu
Morfologia krwi obwodowej
Glukoza w osoczu
Kreatynina w surowicy
Mocznik w surowicy
GFR - Współczynnik przesączania kłębuszkowego
Aminotranferaza asparaginowa (ASPAT)
Aminotranferaza alaninowa(ALAT)
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)
Bilirubina całkowita
Potas w surowicy
Sód w surowicy
Lipidogram
Hormon tyreotropowy (TSH)
Testesteron (TST)
Antygen swoisty dla stercza – całkowity (PSA)

Pakiet Nerkowy

cena w pakiecie: 40 zł

Badanie ogólne moczu
Kreatynina w surowicy
Mocznik w surowicy
GFR - Współczynnik przesączania kłębuszkowego
Potas w surowicy
Sód w surowicy
Chlorki (Cl)

Pakiet Kostny

cena w pakiecie: 150 zł
cena zwykła: 184 zł
oszczędzasz: 34 zł

Fosfataza alkaliczna (ALP)
Albumina w surowicy
Wapń całkowity w surowicy
Fosfor nieorganiczny
Parathormon (PTH)
Witamina D (25 - Hydroksywitamina D)

Tarczycowy podstawowy

cena w pakiecie: 80 zł
cena zwykła: 251 zł
oszczędzasz: 31 zł

Hormon tyreotropowy (TSH)
Tyroksyna wolna (fT4)
Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (anty-TPO)

Tarczycowy rozszerzony

cena w pakiecie: 210 zł

Cholesterol całkowity (CHOL, CH)
Hormon tyreotropowy (TSH)
Tyroksyna wolna (fT4)
Trójjodotyronina wolna (fT3)
Przeciwciała przeciw receptorom TSH (anty-TR-Ab)
Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (anty-TPO)

Pakiet Sport

cena w pakiecie: 86 zł

Badanie ogólne moczu
Morfologia krwi obwodowej
Glukoza w osoczu
Białko całkowite w surowicy
Potas w surowicy
Sód w surowicy
Chlorki (Cl)
Wapń całkowity w surowicy
Magnez w surowicy
Żelazo
Cholesterol całkowity (CHOL, CH)
Trójglicerydy

Pakiet Serce

cena w pakiecie: 110 zł

Fibrynogen
Białko C-reaktywne (CRP)
Homocysteina (HCY)
Cholesterol całkowity (CHOL, CH)
Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia (LDLD)
Cholesterol HDL
Trójglicerydy

Pakiet Wątrobowy

cena w pakiecie: 38 zł

Aminotranferaza asparaginowa (ASPAT)
Aminotranferaza alaninowa(ALAT)
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)
Fosfataza alkaliczna (ALP)
Bilirubina całkowitaBadanie ogólne moczu
8 zł

Morfologia krwi obwodowej
16 zł

Glukoza w osoczu
8 zł

Kreatynina w surowicy
8 zł

Mocznik w surowicy
8 zł

GFR - Współczynnik przesączania kłębuszkowego
0 zł

Odczyn opadania krwinek czerwonych OB
8 zł

Aminotranferaza asparaginowa (ASPAT)
9 zł

Aminotranferaza alaninowa(ALAT)
9 zł

Gamma-glutamylotranspeptydaza
10 zł

Fosfataza alkaliczna (ALP)
9 zł

Bilirubina całkowita
8 zł

Albumina w surowicy
8 zł

Białko całkowite w surowicy
8 zł

Fibrynogen
14 zł

Białko C-reaktywne (CRP)
25 zł

Homocysteina (HCY)
61 zł

Potas w surowicy
7 zł

Sód w surowicy
7 zł

Chlorki (Cl)
8 zł

Wapń całkowity w surowicy
8 zł

Fosfor nieorganiczny
8 zł

Magnez w surowicy
8 zł

Żelazo
8 zł

Lipidogram
31 zł

Cholesterol całkowity
8 zł

Cholesterol LDL
11 zł

Cholesterol HDL
8 zł

Trójglicerydy
8 zł

Hormon tyreotropowy (TSH)
29 zł

Tyroksyna wolna (fT4)
27 zł

Trójjodotyronina wolna (fT3)
27 zł

Przeciwciała przeciw receptorom TSH (anty-TR-Ab)
121 zł

Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (anty-TPO)
39 zł

Parathormon (PTH)
52 zł

Witamina D (25 - Hydroksywitamina D)
99 zł

Estradiol (E2)
32 zł

Hormon folikulotropowy (FSH)
32 zł

Testesteron (TST)
50 zł

Antygen swoisty dla stercza – całkowity (PSA)
38 zł

Antygen swoisty dla stercza - wolny (fPSA)
40 zł

Czas protrombinowy (PT)
8 zł

Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
8 zł

Rejestracja telefoniczna: 535-510-508